panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Att arbeta med barns hälsa

Förskola och skola är en viktig plats för barnen att vistas på. Förutom att få lära sig en massa saker så får man leka och umgås med sina kompisar. Skolan ska arbeta för att främja barnens välbefinnande. Det ska finnas ett mål att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barn och elever.

Arbeta som skolsköterska

Har du en dröm om att få arbeta som skolsköterska så får du först gå en specialistutbildning för att få en examen som tillåter dig att arbeta som skolsköterska. Du kanske redan idag arbetar som sjuksköterska och känner att du vill prova på något nytt. Vill du fokusera på hälsa för barn och ungdomar så är det skolsköterska som du ska fundera på. Det är en viktig uppgift på våra skolor och hälso- och livsstilsfrågor är något som idag eftersträvas på både skola och förskola.

En trivsam skolmiljö

För att våra barn ska må bra så gäller det att lärarna också mår bra och har en god arbetsmiljö. Enligt Skolverket så är det viktigt med en trygg lärarmiljö. Som ett arbete med hälsofrämjandet i skolorna så är trivsel och trygghet något som är genomgående. Allas lika värde och respekten för varandra är också viktigt. Det sociala klimatet är något som det arbetas för så alla kan känna sig trygg och trivas på sin skola. Hälsan är viktig för både bra, elever, lärare och annan personal på en skola.